Gradnja odseka vodovoda Postojna – srednja cona do Kremence – Ulica 1. Maja

Gradnja odseka vodovoda Postojna – srednja cona do Kremence – Ulica 1. Maja

V podjetju Pirnat pospešeno nadaljujemo z gradnjo vodovoda v Postojni, natančneje na Cesti v Kremenco ter Ulici 1. Maja. Od križišča v bližini ZD Postojna, kjer smo prečkali Prečno ulico, smo z gradnjo novega vodovoda nadaljevali po Cesti na Kremenco, kjer izvajamo gradbena in montažna dela vodovoda s cevmi NL DN 200 in NL DN 350 (v dolžini 328 m), na krožnem križišču Ceste na Kremenco z Ulico 1. Maja nadaljujemo z gradnjo vodovoda do Ljubljanske ceste, kjer bomo s cevmi NL DN 350 prešli z reduciranjem na NL DN 450.

Gradnja vodovoda v Ulici 1 Maja, Izkop kanala za vgradnjo cevi NL DN 350 in 200

Gradnja vodovoda v Ulici 1 Maja, Izkop kanala za vgradnjo cevi NL DN 350 in 200

Vodovodne cevi zasipavamo s peskom frakcije 0,02-8 mm, oziroma max. do 1/8 premera vodovodne cevi. Po strojnem in ročnem planiranju dna jarka s peskom izravnavo in pripravimo “posteljico”  na katerih izvedemo montažo vodovodnih cevi. Obsip cevi se izvaja v plasteh po 15-20 cm, na obeh straneh hkrati, da preperečimo premik cevi iz pravilne linije. Obsip in nasip se utrjujeta do višine 20 cm nad temenom cevi. V nadaljevanju preostanek jarka zasujemo z gramoznim materialom ali materialom iz kamnoloma granulacije 0,02-60 mm, in sproti vibracijsko utrjujemo do zahtevane trdnosti v slojih debeline od 30 do 40 cm.

Gradnja vodovoda na Cesti na Kremenco v smeri Ulice 1. Maja, v jarku zasipavamo vodovodne cevi NL DN 200 in 350

Gradnja vodovoda na Cesti na Kremenco v smeri Ulice 1. Maja, v jarku zasipavamo vodovodne cevi NL DN 200 in 350

cesta-na-kremenco-krizisce-ulice-1-maja-zasipavanje-jarka-in-utrjevanje-v-plasteh

Ob Prečni ulici v bližini ZD Postojna smo zgradili armirano betonski jašek- dim.2,0 x 2,0 m in globine 2,0 m, zgrajen je iz armiranega betona C25/30,  stene so debeline 20 cm in visoke 2,00 m (stojna višina). Za potrebe gradnje jaška smo izkopali gradbeno jamo, ustreznih dimenzij, ter jo seveda predhodno zaščitili. Po izkopu gradbene jame smo izravnali in utrdili spodnjega sloja nosilnega terena. V nadaljevanju smo izdelali betonsko ploščo iz podložnega betona C12/15  v debelini 10 cm, na betonski plošči pa smo zgradili AB jašek iz betona C25/30 z vstopno odprtino in litoželeznim pokrovom.

jasek-2-x-15-x-2-precna-ulica-pri-zd-postojna

Asfalterska dela pri Zdravstvenem domu Dr. Franca Ambrožiča, Postojna

Asfalterska dela pri Zdravstvenem domu Dr. Franca Ambrožiča, Postojna

Pri gradnji vodovoda za trasi VH Sovič – RO Zalog in Kremenca – Center Postojna, smo pri prečkanju krožnega križišča Titove ceste in Prečne ulice izvedli asfalterska dela pri uvozu in izvozu na parkirišče Zdravstvenega doma Dr. Franca Ambrožiča, Postojna; Ker sta uvoz in izvoz del lokalne ceste je konstrukcija vozišča sestavljena iz kamnite posteljica 0-63 v debelini 30 cm, tamponskega drobljenca TD 22 v debelini 20 cm,  nosilne plasti asfalta AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, ter obrabne plasti asfalta AC 11 surf B50/70,A3 v debelini 3 cm.

Utrjevanje podlage pred vgradnjo nosilne plasti asfalta z vibracijsko ploščo

Utrjevanje podlage pred vgradnjo nosilne plasti asfalta z vibracijsko ploščo

Asfaltiranje Prečne ulice v krožišču s Titovo cesto, v bližini ZD Postojna

Asfaltiranje Prečne ulice v krožišču s Titovo cesto, v bližini ZD Postojna

Asfaltiranje kolesarske steze in pločnika na Prečni ulici, ki poteka vzdolž ZD Postojna

Asfaltiranje kolesarske steze in pločnika na Prečni ulici, ki poteka vzdolž ZD Postojna

Po zaključku gradnje vodovoda na območju zdravstvenega doma smo na novo asfaltirali vse prekopane dele parkirišča , pločnikov in cest

Po zaključku gradnje vodovoda na območju zdravstvenega doma smo na novo asfaltirali vse prekopane dele parkirišča , pločnikov in cest

Obnovljeno vozišče in pločnik s kolesarsko stezo na trasi vodovoda med zdravstvenim domom in Cesto na Kremenco

Obnovljeno vozišče in pločnik s kolesarsko stezo na trasi vodovoda med zdravstvenim domom in Cesto na Kremenco

 

Asfalterska dela na odseku VH Sovič – RO Zalog

Asfalterska dela na odseku VH Sovič – RO Zalog

Obravnavani odsek VH Sovič – RO Zalog poteka pretežno po urbaniziranih površinah pločnikih, kolesarskih stezah in cestah, lokalno pa tudi zelenicah in neutrjenih površinah. Kjer smo med gradnjo vodovoda posegli v zgornji ustroj ceste, smo izvedli gradnjo voziščne konstrukcije skladno z dimenzioniranjem ustroja. Dimenzioniranje ustroja za lokalne ceste je izdelano za odseke prekopov lokalnih cest na mestih, kjer je zgornji ustroj zaključen z asfaltnimi plastmi. Pri dimenzioniranju ustroja cest so projektanti upoštevali vrsto prometa ter faktor ki upošteva povečanje prometa v naslednjih 20-ih letih.

izvoz-omw-titova izvoz-omw-titova-2izvoz-omw-titova-3 izvoz-omw-titova-4

plocmik-titova-1 plocnik-titova-3

IGRIŠČE PRI PODRUŽNIČNI ŠOLI V ŠTANJELU

IGRIŠČE PRI PODRUŽNIČNI ŠOLI V ŠTANJELU

Naročnik: Občina Komen

Izvajalec: PIRNAT d.o.o.

V podjetju Pirnat d.o.o. smo pričeli z gradnjo novega športnega igrišča pri podružnični šoli v Štanjelu v sklopu Anton Šibelja- Stjenka v Komnu. Igrišče bo večnamensko in bo opremljeno za rokomet, košarko, odbojko in tenis. Seveda bo igrišče namenjeno tudi za različne šolske dejavnosti in aktivnosti občanov.

Večnamensko igrišče bo narejeno na asfaltni podlagi, ploščad na kateri bosta dve košarkarski igrišči, dve odbojkarski igrišči, eno teniško in eno rokometno igrišče (seveda bodo uporabniki rokometno igrišče lahko uporabljali tudi kot mali nogomet), bo opremljeno s tribuno, ki bo zgrajena ob daljši stranici igrišča.Betonska tribuna bo narejena v stopničasti obliki, ki bo tvorila tri nivoje, stopnišče ki bo povezovalo tri nivoje tribune bo opremljeno z ograjo, ki bo omogočil varen dostop na tribune in sestop s tribun. Poleg tribune bo večnamensko športno igrišče opremljeno še z varovalnimi ograjami in lovilno mrežo.

V sklopu gradnje novega večnamenskega športnega igrišča, bomo zgradili novo ponikovalnico (odvajanje meteornih strešnih voda), novo razsvetljavo za osvetlitev igrišča in parkirišče z dvajsetimi parkirnimi mesti za osebna vozila ter dve parkirni mesti za invalide.

Varnost na večnamenskem športnem igrišču je na prvem mestu, zato bo športna oprema kot so stebri za košarkarske table in nosilci odbojkarske mreže opremljeni z varovalnimi blazinami.

Na uvodni sliki je videno, da sozZemeljskih dela že v polnem teku. Z bagerjem kopljemo v brežino, kjer bodo zgrajene betonske tribune, valjer sproti utrjuje teren na katerem bo asfaltna podlaga večnamenskega igrišča.