O nas

Tradicija gradnje in vzdrževanja omrežij sega že v leto 1994, ko je bila dejavnost organizirana v okviru organizacijske oblike Janez Pirnat s.p.. V letu 2002 pa je bilo na teh temeljih ustanovljeno podjetje Pirnat d.o.o., ki uspešno nadaljuje začrtano pot. V začrtani poti s svojo strokovnostjo in sposobnostim želimo na vseh ravneh svojega delovanja uspešno prinašati koristi vsem svojim naročnikom, zaposlenim ter prebivalcem v okolju kjer delujemo.

Podjetje je registrirano za gradbeno dejavnost, vzdrževanje in gradnjo telekomunikacijskih omrežij, elektro omrežij, vodovodov, plinovodov ter kanalizacij. Z realizacijo zahtevnih in manj zahtevnih projektov smo postali na področju gradbeništva in telekomunikacij poznani v vseh regijah Slovenije

Naše podjetje glede na vrsto dela zaposluje 45 ljudi različnih poklicev, in sicer zidarje, monterje telekomunikacijskih omrežij, gradbene delavce, gradbene tehnike in upravljavce gradbenih strojev.

OSEBNA IZKAZNICA

Naziv: Pirnat d.o.o.
Sedež: Malo Trebeljevo 33
1000 Ljubljana
Sedež pisarne: Letališka cesta 27
Skladišče Sneberska cesta 140
Matična št.: 1715186
Davčna št.: SI69669171
Datum vpisa: 16. 4. 2002
Direktor: Pirnat Žiga

Število zaposlenih ter kapaciteta delovnih in gradbenih strojev nam omogočajo, da naše obveznosti opravimo hitro in kvalitetno, v dogovorjenih pogodbenih rokih, o čemer pričajo številne reference.