Aktualno

GPON in vzdrževanje omrežja Telekoma Slovenije

Naročnik: GVO, d.o.o. in Telekom Slovenije d.d. Izvajalec: PIRNAT d.o.o. V podjetju PIRNAT d.o.o. vzdržujemo obstoječe omrežje Telekoma Slovenije in gradimo najsodobnejše širokopasovno omrežje GPON, ki omogoča prenos večjih količin podatkov. Optično omrežje, ki je v... read more

Odsek “vodarna Malni – pretočna celica Mačkovec”

Naročnik: Občina Postojna Izvajalec: PIRNAT d.o.o. Pri gradnji vodovoda na trasi vodarna Malni – pretočna celica Mačko v podjetju Pirnat d.o.o. izvajamo gradbena in montažna dela; Pri zemeljskih delih se izvaja izkop v zemljini V. kategorije, material od izkopa... read more

Gradnja bazne postaje Moste pri Komendi

Naročnik: GVO d.o.o. Izvajalec: PIRNAT d.o.o. Telekom Slovenije je pričel z gradnjo novih baznih postaj, v podjetju PIRNAT d.o.o. že gradimo temelje za antenski stolp in zabojnik. Temelji antenskega stolpa so dimenzij 5x5m in višine 1,9m, temeljna plošča je višine... read more

Pretočna celica Mačkovec – Armiranobetonska dela

Naročnik: Občina Postojna Izvajalec: PIRNAT d.o.o. Pretočna celica Mačkovec je armiranobetonska stenasta konstrukcija sestavljena iz rezervoarskega dela in jaška za potrebe vzdrževalnih del. Objekt je delno vkopan. Konstrukcija je pravokotne tlorisne oblike, gabaritov... read more

Asfalterska dela na odseku VH Sovič – RO Zalog

Obravnavani odsek VH Sovič – RO Zalog poteka pretežno po urbaniziranih površinah pločnikih, kolesarskih stezah in cestah, lokalno pa tudi zelenicah in neutrjenih površinah. Kjer smo med gradnjo vodovoda posegli v zgornji ustroj ceste, smo izvedli gradnjo... read more

IGRIŠČE PRI PODRUŽNIČNI ŠOLI V ŠTANJELU

Naročnik: Občina Komen Izvajalec: PIRNAT d.o.o. V podjetju Pirnat d.o.o. smo pričeli z gradnjo novega športnega igrišča pri podružnični šoli v Štanjelu v sklopu Anton Šibelja- Stjenka v Komnu. Igrišče bo večnamensko in bo opremljeno za rokomet, košarko, odbojko in... read more

Stopite v kontakt z nami in našli bomo pravo rešitev za vaš projekt

Kontakt