Naročnik: GVO d.o.o.

Izvajalec: PIRNAT d.o.o.

Telekom Slovenije je pričel z gradnjo novih baznih postaj, v podjetju PIRNAT d.o.o. že gradimo temelje za antenski stolp in zabojnik. Temelji antenskega stolpa so dimenzij 5x5m in višine 1,9m, temeljna plošča je višine 0,8m; temeljni nastavki ta “noge” antene so dimenzij 1x1x1,1m. Temelj je narejen iz vodoneprepustnega betona MB30, uporabljena armatura je tipa RA 400/500, podložni beton MB10 pod temelji je debeline 10 cm. Sidra za antenski stolp so bila vgrajena že ob betoniranju temelja.

Temelji in temeljna plošča za bazno postajo Moste pri Komendi

Temelji in temeljna plošča za bazno postajo Moste pri Komendi

Za potrebe bazne postaje bodo nameščene aparature v zabojniku, ta pa bo stal na temelju 2,7×4,7×0,2m; temelj je narejen iz MB30 betona in v njem je vgrajena armatura Q335 MAG 500/560.

Objekt je zaščiten z montažno panelno ograjo višine 2,0m in vrati dim. 1×2,0m s cilindrično ključavnico. Panelna ograja je montirana na predhodno vgrajene nosilce ki so obbetonirani v temeljni plošči bazne postaje, dolžina ograje je 26m.