Sanacija kabelske kanalizacije in vgradnja optičnega kabla na AC odseku: AC baza Slovenske Konjice – AC baza Maribor – PC Cenkova

Sanacija kabelske kanalizacije in vgradnja optičnega kabla na AC odseku: AC baza Slovenske Konjice – AC baza Maribor – PC Cenkova

Izvajalec: Valtel d.o.o., Ponikva in Pirnat d.o.o., Ljubljana
Naročnik: DARS d.d., Ljubljana

Izkop gradbene jame in rušenje stene obstoječega TK jaška. Obstoječi jaški so premajhni za vzdrževalna dela, zato so se v družbi DARS, ki je skrbnik infrastrukture odločili za sanacij kabelske kanalizacije, ki poleg vgradnje optičnih kablov zajema tudi povečanje jaškov.

Izkop gradbene jame in rušenje stene obstoječega TK (telekomunikacijskega) jaška. Obstoječi jaški so premajhni za vzdrževalna dela, zato so se v družbi DARS, ki je skrbnik infrastrukture odločili za sanacijo kabelske kanalizacije, ki poleg vgradnje optičnih kablov zajema tudi povečanje jaškov.

Dograditev novih armirano betonskih sten k obstoječemu TK jašku

Dograditev novih armirano betonskih sten k obstoječemu TK jašku.

Telekomunikacijski kabli na AC omrežju, vidne so bakrene in optične spojke.

Telekomunikacijski kabli na AC omrežju; vidne so bakrene in optične spojke, izvaja se vgradnja novega optičnega kabla.

TK jašek in SOS postaja ob avtocesti; Telekomunikacijski jašek je dograjen, vgradili smo dvojni LTŽ pokrov in z naravnim kamenjem obdelali zunanje betonske stene v brežini.

TK jašek in SOS postaja ob avtocesti; Telekomunikacijski jašek je dograjen, vgradili smo dvojni LTŽ pokrov in z naravnim kamnom obdelali zunanje betonske stene v brežini.

Novogradnja kablovoda KBV 20 kV za vzankanje Postojne

Novogradnja kablovoda KBV 20 kV za vzankanje Postojne

Naročnik: Ginex International d.o.o., Nova Gorica
Investitor: Elektro Primorska d.d., Nova Gorica

Gradnja trase kablovoda KBV 20 kV  se izvaja s kabli tipa 3x1x150/25 mm2; dolžina trase: 1660 m

KBV 20 kV TP PO Učni center I-RTP

Peščena posteljica, polaganje in montaža PVC zaščitnih cevi za elektriko fi 125mm ter zasip s peskom frakcije 0-4mm
KBV 20 kV TP PO Učni center I-RTP

 

KBV 20 kV Malni

KBV 20 kV Malni

 

 

Vzpostavitev delovanja Fabianijevega vodovoda v Ferrarijevem vrtu – gradbena dela

Vzpostavitev delovanja Fabianijevega vodovoda v Ferrarijevem vrtu – gradbena dela

V občini Štanjel, še bolj natančneje v najlepšem vrtu v Sloveniji, Ferrarijevem vrtu, ki ga je zasnoval – skonstruiral kot mogočni in napredni vodovodni sistem Maks Fabiani. Sistem obsega 17 napajalnih mest, posredno napaja bazen, vodomete in fontano. Da bo mozaik tega sistema pri obratovanju popolen bomo majhen delček mozaika dopolnili s svojim znanjem in delom tudi v podjetju Pirnat d.o.o. s tem, da bomo povezali čolnarno z elektriko ter vodovodom.

Naročnik: Občina Komen

Ferrarijev vrt - Elektrika

Ferrarijev vrt – Elektrika

Ferrarijev vrt - ozemljitveni trak

Ferrarijev vrt – ozemljitveni trak