V občini Štanjel, še bolj natančneje v najlepšem vrtu v Sloveniji, Ferrarijevem vrtu, ki ga je zasnoval – skonstruiral kot mogočni in napredni vodovodni sistem Maks Fabiani. Sistem obsega 17 napajalnih mest, posredno napaja bazen, vodomete in fontano. Da bo mozaik tega sistema pri obratovanju popolen bomo majhen delček mozaika dopolnili s svojim znanjem in delom tudi v podjetju Pirnat d.o.o. s tem, da bomo povezali čolnarno z elektriko ter vodovodom.

Naročnik: Občina Komen

Ferrarijev vrt - Elektrika

Ferrarijev vrt – Elektrika

Ferrarijev vrt - ozemljitveni trak

Ferrarijev vrt – ozemljitveni trak