V podjetju Pirnat d.o.o., smo v centru mesta Postojna pri izvedbi projekta “Urejanje cest, zidov in peš poti” izvedli vgradnjo taktilnih oznak, ki so namenjene slepim in slabovidnim pri uporabi peš poti (pločnik). Taktilne oznake so umeščene na peš poteh tako, da so dovolj odmaknjene od ovir, ki so del infrastrukture (javna razsvetljava, koši za smeti, živa meja, elementi za parkiranje koles,…) in seveda z ustreznim odmikom od roba pločnika, ki meji na vozišče, zelenico in druge objekte.

Čepi in rebra morajo biti izbočeni približno pet milimetrov nad okoliško podlago. Kanalčki, ki so poglobljeni v tlak, niso primerna rešitev, saj jih s palico ali podplati ni mogoče začutiti. Pet milimetrov je višina, ki pomeni kompromis med dovolj dobro zaznavnostjo za slepe in višino, ki je še ustrezna za druge uporabnike

Čepi in rebra morajo biti izbočeni približno pet milimetrov nad okoliško podlago. Kanalčki, ki so poglobljeni v tlak, niso primerna rešitev, saj jih s palico ali podplati ni mogoče začutiti. Pet milimetrov je višina, ki pomeni kompromis med dovolj dobro zaznavnostjo za slepe in višino, ki je še ustrezna za druge uporabnike

Pred vgradnjo smo s predstavnikom Občine Postojna ter centrom IRIS na njihovo priporočilo izbrali najprimernejše taktilne oznake, saj je na Evropskem trgu kar nekaj proizvajalcev taktilnih oznak, a vse niso primerne za vgradnjo. Prilagoditve za slepe se večkrat zelo razlikujejo od prilagoditev za slabovidne. Poleg tipnega kontrasta je pri taktilnih oznakah zelo pomemben tudi vizualni kontrast svetlo/temno, saj večina ljudi z okvarami vida ni popolnoma slepih. Taktilne oznake morajo biti zato ustrezno svetlejše ali občutno temnejše glede na okoliški tlak.

Čepi in rebra imajo točno določen pomen: čepi opozarjajo in obveščajo, rebra usmerjajo, vodijo ali zapirajo pot. Čepov in reber med seboj ne smemo zamenjati kljub različnim oblikovalskim težnjam, saj s tem zmedemo osnovno informacijo.

Čepi in rebra imajo točno določen pomen: čepi opozarjajo in obveščajo, rebra usmerjajo, vodijo ali zapirajo pot. Čepov in reber med seboj ne smemo zamenjati kljub različnim oblikovalskim težnjam, saj s tem zmedemo osnovno informacijo.

 

.