Urejanje peš poti v Postojni – Taktilne oznake

V podjetju Pirnat d.o.o., smo v centru mesta Postojna pri izvedbi projekta “Urejanje cest, zidov in peš poti” izvedli vgradnjo taktilnih oznak, ki so namenjene slepim in slabovidnim pri uporabi peš poti (pločnik). Taktilne oznake so umeščene na peš poteh tako, da so dovolj odmaknjene od ovir, ki so del infrastrukture (javna razsvetljava, koši za smeti, živa meja, elementi za parkiranje koles,…) in seveda z ustreznim odmikom od roba pločnika, ki meji na vozišče, zelenico in druge objekte.

Čepi in rebra morajo biti izbočeni približno pet milimetrov nad okoliško podlago. Kanalčki, ki so poglobljeni v tlak, niso primerna rešitev, saj jih s palico ali podplati ni mogoče začutiti. Pet milimetrov je višina, ki pomeni kompromis med dovolj dobro zaznavnostjo za slepe in višino, ki je še ustrezna za druge uporabnike

Čepi in rebra morajo biti izbočeni približno pet milimetrov nad okoliško podlago. Kanalčki, ki so poglobljeni v tlak, niso primerna rešitev, saj jih s palico ali podplati ni mogoče začutiti. Pet milimetrov je višina, ki pomeni kompromis med dovolj dobro zaznavnostjo za slepe in višino, ki je še ustrezna za druge uporabnike

Pred vgradnjo smo s predstavnikom Občine Postojna ter centrom IRIS na njihovo priporočilo izbrali najprimernejše taktilne oznake, saj je na Evropskem trgu kar nekaj proizvajalcev taktilnih oznak, a vse niso primerne za vgradnjo. Prilagoditve za slepe se večkrat zelo razlikujejo od prilagoditev za slabovidne. Poleg tipnega kontrasta je pri taktilnih oznakah zelo pomemben tudi vizualni kontrast svetlo/temno, saj večina ljudi z okvarami vida ni popolnoma slepih. Taktilne oznake morajo biti zato ustrezno svetlejše ali občutno temnejše glede na okoliški tlak.

Čepi in rebra imajo točno določen pomen: čepi opozarjajo in obveščajo, rebra usmerjajo, vodijo ali zapirajo pot. Čepov in reber med seboj ne smemo zamenjati kljub različnim oblikovalskim težnjam, saj s tem zmedemo osnovno informacijo.

Čepi in rebra imajo točno določen pomen: čepi opozarjajo in obveščajo, rebra usmerjajo, vodijo ali zapirajo pot. Čepov in reber med seboj ne smemo zamenjati kljub različnim oblikovalskim težnjam, saj s tem zmedemo osnovno informacijo.

 

.

Vzdrževalna dela na telekomunikacijskem omrežju Telekoma Slovenije

Vzdrževalna dela na telekomunikacijskem omrežju Telekoma Slovenije

V Ljubljani poteka na večih krajih rekonstrukcija vodovodnih instalacij ter javne kanalizacije, zaradi česar pride do križanja novih vodov z obstječimi vodi / instalacijami plina, elektro kanalizacije in posledično tudi telekomunkacijske kanalizacije. Naše podjetje PIRNAT d.o.o., na večih lokacijah v mestu Ljubljana izvaja intervencijska dela na omrežju Telekoma Slovenije, in ker je v samem centru mesta gostota TK vodov največja so naše terenske ekipe monterjev in gradbincev nepogrešlije. Nekaj utrinkov iz središča mesta Ljubljana delimo z vami.

Križanje TK kanalizacije na Gosposvedski cesti; Obstoječe telekomunikacijske kable bo potrebno zaščititi z novimi PVC rumenimi cevmi. (Pogled v smeri stolpnice "Metalka")

Križanje TK kanalizacije na Gosposvedski cesti; Obstoječe telekomunikacijske kable bo potrebno zaščititi z novimi PVC rumenimi cevmi. (Pogled v smeri stolpnice “Metalka”)

Izvedba nove 20 cevne telekomunikacijske kanalizacije s trdimi PVC cevmi.

Izvedba nove 20 cevne telekomunikacijske kanalizacije s trdimi PVC cevmi.

Podpiranje obstoječe TK kanalizacije, ki je na ta način zaščitena pred morebitnimi poškodbam, ki bi lako natsale pri odkopavanju

Podpiranje obstoječe TK kanalizacije z lesenimi podporami, te jo na ta način ščitijo pred morebitnimi poškodbam, ki bi lako natsale pri odkopavanju kjer prihaja do večjih razponov (Pogled na Dalamatinovi ulici)

NNO TP JEREKA in TP Kališe, TP Studeno za Elektro Gorenjska

NNO TP JEREKA in TP Kališe, TP Studeno za Elektro Gorenjska

V podjetju Pirnat smo pričeli z gradbenimi in vzdrževalnimi deli na elektro kabeski kanalizaciji za potrebe Elektro Gorenjska d.d., na “rajonih” Bohinj in Železniki.

ELEKTRO GORENJSKA PODVRTAVANJE 4

Podvrtavanje pod državno cesto; Uvleka elektro kabelskih cevi v zaščitno jekleno cev.

ELEKTRO GORENJSKA PODVRTAVANJE

Izkop in zaščita gradbene jame za potrebe izvedbe podvratvanja in postavitve vrtalne garniture.

ELEKTRO GORENJSKA - JAŠEK PRI KAPELICI 1

Izdelava betonskega jaška za elektro kabelsko kanalizacijo

 

GPON omrežje v Kamniku in naseljih v okolici Ljubljane

V podjetju PIRNAT d.o.o. nadaljujemo z izgradnjo sodobnega optičnega omrežja v Kamniku in večih naseljih in zaselkih v Ljubljani in njeni širši okolici.

GVO - GPON ZALOG 11

Naročnik GVO d.d. ter investitor Telekom Slovenije z investicijo in zaupanjem v dobro izvedbo vseh gradbenih in montažnih del v sodelovanju s podjetjem PIRNAT d.o.o., obstoječim in novim uporabnikom odpirmao dostop do najzmoglivejše tehnologije na področju telekomunikacijkih storitev.

GVO - GOPON ZALOG 5

GVO - GIPON ZALOG10

GVO - GIPON ZALOG 6