GPON in vzdrževanje omrežja Telekoma Slovenije

GPON in vzdrževanje omrežja Telekoma Slovenije

Naročnik: GVO, d.o.o. in Telekom Slovenije d.d.

Izvajalec: PIRNAT d.o.o.

V podjetju PIRNAT d.o.o. vzdržujemo obstoječe omrežje Telekoma Slovenije in gradimo najsodobnejše širokopasovno omrežje GPON, ki omogoča prenos večjih količin podatkov. Optično omrežje, ki je v izgradnji v Občini Kamnik, Domžale, Brezovica, Ig, Škofja Loka, naseljih Rakek, Podpeč, Bevke, Šmartno, Gameljne, ima s sedanjo terminalno opremo zmožnost prenosa 100Mb/s do vsake stranke in tako spada med širokopasovna omrežja, med katerimi velja za najbolj zmogljivo omrežje po zmožnostih prenosa podatkov, saj omogoča koriščenje tudi več storitev hkrati. Takšno optično omrežje je naprednejše in bo zaradi svojih kapacitet omogočalo vedno nove vrste zanimivih in uporabnih aplikacij, ki si jih danes ne moremo niti predstavljati.

Izkop za gradnjo optičnega omrežja na golf igrišču Volčji Potok

Izkop za gradnjo optičnega omrežja na golf igrišču Volčji Potok.

Urejanje okolice in povrnitev v prvotno stanje po opravljenem izkopu in vgradnji telekomunikacijske kanalizacije na golf igrišču Volji Potok

Urejanje okolice in povrnitev v prvotno stanje po opravljenem izkopu in vgradnji telekomunikacijske kanalizacije na golf igrišču Volji Potok

Vgradnja telekomunikacijske omarice za potrebe optičnega omrežja in izgradnja novega TK jaška ter kabelske kanalizacije do TK omarice.

Vgradnja telekomunikacijske omarice za potrebe optičnega omrežja in izgradnja novega TK jaška ter kabelske kanalizacije do TK omarice.

Za komercialni del omrežja je predvidena izgradnja naročniškega razvodnega dela omrežja do zainteresiranih strank in postavitev aktivne opreme na strani naročnika. V okviru tega je predviden izkop iz najbližjega prehodnega jaška Telekoma Slovenije in položitev cevi telekomunikacijske kanalizacije, postavitev naročniške omare na objektu naročnika, položitev naročniškega optičnega kabla, izdelava inštalacijske optične spojke na inštalacijski kabel in zaključitev na aktivni terminalni opremi Telekoma Slovenije.

Gradnja telekomunikacijske kanalizacije (cevi in jašek) za izgradnjo optičnega široko pasovnega omrežja v blokovskekm naselju mesta Kamnik

Gradnja telekomunikacijske kanalizacije (cevi in jašek) za izgradnjo optičnega široko pasovnega omrežja v blokovskem naselju mesta Kamnik

Pri sami gradnji GPON širokopasovnega omrežja gre za že zgrajeni osnovni razvod zemeljskega omrežja (vkopane cevne kanalizacije in uvlek ter vpihavanje optičnih kablov v obstoječe TK cevi), po potrebi pa zgradimo nove jaške in trase TK kanalizacije v kolikor staro obstoječe omrežje ne zadošča potrebam; za trase do nekaterih najbolj oddaljenih naselij pa je izvedena zračna izvedba (poobešanje optičnih kablov po drogovih), da se izvaja poobešanje optičnih kablov na že obstoječe Telekomove drogove. V kolikor so določeni drogovi zaradi slabega stanja potrebni menjave, se jih predhodno nadomestiti z novimi.

Izkop gradbenega jarka za vgradnjo TK kanalizacije v katero bo uvlečen optični kabel

Izkop gradbenega jarka za vgradnjo TK kanalizacije v katero bo uvlečen optični kabel