V Ljubljani poteka na večih krajih rekonstrukcija vodovodnih instalacij ter javne kanalizacije, zaradi česar pride do križanja novih vodov z obstječimi vodi / instalacijami plina, elektro kanalizacije in posledično tudi telekomunkacijske kanalizacije. Naše podjetje PIRNAT d.o.o., na večih lokacijah v mestu Ljubljana izvaja intervencijska dela na omrežju Telekoma Slovenije, in ker je v samem centru mesta gostota TK vodov največja so naše terenske ekipe monterjev in gradbincev nepogrešlije. Nekaj utrinkov iz središča mesta Ljubljana delimo z vami.

Križanje TK kanalizacije na Gosposvedski cesti; Obstoječe telekomunikacijske kable bo potrebno zaščititi z novimi PVC rumenimi cevmi. (Pogled v smeri stolpnice "Metalka")

Križanje TK kanalizacije na Gosposvedski cesti; Obstoječe telekomunikacijske kable bo potrebno zaščititi z novimi PVC rumenimi cevmi. (Pogled v smeri stolpnice “Metalka”)

Izvedba nove 20 cevne telekomunikacijske kanalizacije s trdimi PVC cevmi.

Izvedba nove 20 cevne telekomunikacijske kanalizacije s trdimi PVC cevmi.

Podpiranje obstoječe TK kanalizacije, ki je na ta način zaščitena pred morebitnimi poškodbam, ki bi lako natsale pri odkopavanju

Podpiranje obstoječe TK kanalizacije z lesenimi podporami, te jo na ta način ščitijo pred morebitnimi poškodbam, ki bi lako natsale pri odkopavanju kjer prihaja do večjih razponov (Pogled na Dalamatinovi ulici)