Gradbene storitve

Izdelava fekalnih ter meteornih kanalizacij, izgradnja čistilnih naprav, izgradnja vodovodnih objektov, …

Telekomunikacijske storitve

Izgradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, progovno kabliranje, javna razsvetljava …

Naše storitve

V podjetju Pirnat d.o.o. dopolnjujemo ponudbo gradbenih in telekomunikacijskih storitev in ponujamo trgu NAJBOLJŠE. Na način, da naročniku ponudimo največji nabor del, ki se med seboj dopolnjujejo pri realizaciji projekta kjer se to pozna pri kakovosti izvedbe, primerni ceni in kratkem roku izvedbe del.

Gradbene storitve

 • Izdelava fekalnih ter meteornih kanalizacij
 • Izgradnja čistilnih naprav
 • Izgradnja vodovodnih objektov
 • Izgradnja mostov
 • Izgradnja podpornih zidov
 • Izgradnja črpališč za odpadno in meteorno vodo
 • Izdelava kabelskih kanalizacij
 • Izdelava plinovodov
 • Izdelava vodovodov
 • Ureditev dvorišč, priprava pred asfaltiranjem, izdelava jaškov
 • Ureditev dvorišč, priprava pred asfaltiranjem, izdelava jaškov
 • Izkopi v skalnatem terenu /V in VI.ktg s frezami
 • Frezanje betona ter asfalta
 • Strojni tlaki

Telekomunikacijske storitve

 • Izgradnja telekomunikacijskih omrežij
 • Vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij
 • Optične kabelske povezave
 • Progovno kabliranje
 • Elektromontaža
 • Fotovoltaika
 • Izgradnja FTTH omrežij
 • Javna razsvetljava

Stopite v kontakt z nami in našli bomo pravo rešitev za vaš projekt