Naročnik: Ginex International d.o.o., Nova Gorica
Investitor: Elektro Primorska d.d., Nova Gorica

Gradnja trase kablovoda KBV 20 kV  se izvaja s kabli tipa 3x1x150/25 mm2; dolžina trase: 1660 m

KBV 20 kV TP PO Učni center I-RTP

Peščena posteljica, polaganje in montaža PVC zaščitnih cevi za elektriko fi 125mm ter zasip s peskom frakcije 0-4mm
KBV 20 kV TP PO Učni center I-RTP

 

KBV 20 kV Malni

KBV 20 kV Malni