Izvajalec: Valtel d.o.o., Ponikva in Pirnat d.o.o., Ljubljana
Naročnik: DARS d.d., Ljubljana

Izkop gradbene jame in rušenje stene obstoječega TK jaška. Obstoječi jaški so premajhni za vzdrževalna dela, zato so se v družbi DARS, ki je skrbnik infrastrukture odločili za sanacij kabelske kanalizacije, ki poleg vgradnje optičnih kablov zajema tudi povečanje jaškov.

Izkop gradbene jame in rušenje stene obstoječega TK (telekomunikacijskega) jaška. Obstoječi jaški so premajhni za vzdrževalna dela, zato so se v družbi DARS, ki je skrbnik infrastrukture odločili za sanacijo kabelske kanalizacije, ki poleg vgradnje optičnih kablov zajema tudi povečanje jaškov.

Dograditev novih armirano betonskih sten k obstoječemu TK jašku

Dograditev novih armirano betonskih sten k obstoječemu TK jašku.

Telekomunikacijski kabli na AC omrežju, vidne so bakrene in optične spojke.

Telekomunikacijski kabli na AC omrežju; vidne so bakrene in optične spojke, izvaja se vgradnja novega optičnega kabla.

TK jašek in SOS postaja ob avtocesti; Telekomunikacijski jašek je dograjen, vgradili smo dvojni LTŽ pokrov in z naravnim kamenjem obdelali zunanje betonske stene v brežini.

TK jašek in SOS postaja ob avtocesti; Telekomunikacijski jašek je dograjen, vgradili smo dvojni LTŽ pokrov in z naravnim kamnom obdelali zunanje betonske stene v brežini.