Naročnik: ELGO-NOVA d.o.o.

Izvajalec: PIRNAT d.o.o.

V podjetju PIRNAT d.o.o. smo za potrebe Darsa na slovenskih avtocestah začeli graditi kabelsko kanalizacijo za optično in elektro omrežje, ki je namenjeno gradnji prvih cestninskih portalov, ki bodo omogočali vzpostavitev elektronskega cestninskega sistema za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso več kot 3500 kg, avtobuse in druga vozila.

Optični kabel se bo zaključil na optičnem delilniku v elektro omari ob portalu.

Omarica za potrebe elektronskega cestninjenja pri jašku za TK kanalizacijo

Omarica za potrebe elektronskega cestninjenja pri jašku za TK kanalizacijo

Vsak portal bo imel nameščeni sprejemniki z vgrajeno DSRC (dedicated short range communication) tehnologijo. Ti sprejemniki s frekvenco 5,8 GHz komunicirajo z v tovornem vozilu vgrajeno napravo. Od 126 portalov jih bo 15 dodatno opremljenih z napravami za stacionarni cestninski nadzor.

Lokacija: Cestninski portal Razdrto razcep Nanos - izkop gradbene jame za PEHD fi 50 mm

Lokacija: Cestninski portal Razdrto razcep Nanos – izkop gradbene jame za vgradnjo PEHD fi 2×50 mm in stigmaflex fi 63 mm

V vzdreževalnih jaških ki so dimenzijsko prilagojeni za izvedbo uvlačenja energetskih in telekomunikacijskih kablov potekajo dela kot so: tlačni preizkus tesnosti obstoječih PEHD cevi, vpihovanje, sovpihovanje, uvlačenje optičnih kablov, izdelava novih spojk in označevanje optičnih kablov.

Vzdrževalni jašek za TK kanalizacijo

Vzdrževalni jašek za TK kanalizacijo

Odpiranje spojke na PEHD cevi in uvlačenje optičnega kabla

Odpiranje spojke na PEHD cevi in uvlačenje optičnega kabla