V podjetju Pirnat pospešeno nadaljujemo z gradnjo vodovoda v Postojni, natančneje na Cesti v Kremenco ter Ulici 1. Maja. Od križišča v bližini ZD Postojna, kjer smo prečkali Prečno ulico, smo z gradnjo novega vodovoda nadaljevali po Cesti na Kremenco, kjer izvajamo gradbena in montažna dela vodovoda s cevmi NL DN 200 in NL DN 350 (v dolžini 328 m), na krožnem križišču Ceste na Kremenco z Ulico 1. Maja nadaljujemo z gradnjo vodovoda do Ljubljanske ceste, kjer bomo s cevmi NL DN 350 prešli z reduciranjem na NL DN 450.

Gradnja vodovoda v Ulici 1 Maja, Izkop kanala za vgradnjo cevi NL DN 350 in 200

Gradnja vodovoda v Ulici 1 Maja, Izkop kanala za vgradnjo cevi NL DN 350 in 200

Vodovodne cevi zasipavamo s peskom frakcije 0,02-8 mm, oziroma max. do 1/8 premera vodovodne cevi. Po strojnem in ročnem planiranju dna jarka s peskom izravnavo in pripravimo “posteljico”  na katerih izvedemo montažo vodovodnih cevi. Obsip cevi se izvaja v plasteh po 15-20 cm, na obeh straneh hkrati, da preperečimo premik cevi iz pravilne linije. Obsip in nasip se utrjujeta do višine 20 cm nad temenom cevi. V nadaljevanju preostanek jarka zasujemo z gramoznim materialom ali materialom iz kamnoloma granulacije 0,02-60 mm, in sproti vibracijsko utrjujemo do zahtevane trdnosti v slojih debeline od 30 do 40 cm.

Gradnja vodovoda na Cesti na Kremenco v smeri Ulice 1. Maja, v jarku zasipavamo vodovodne cevi NL DN 200 in 350

Gradnja vodovoda na Cesti na Kremenco v smeri Ulice 1. Maja, v jarku zasipavamo vodovodne cevi NL DN 200 in 350

cesta-na-kremenco-krizisce-ulice-1-maja-zasipavanje-jarka-in-utrjevanje-v-plasteh

Ob Prečni ulici v bližini ZD Postojna smo zgradili armirano betonski jašek- dim.2,0 x 2,0 m in globine 2,0 m, zgrajen je iz armiranega betona C25/30,  stene so debeline 20 cm in visoke 2,00 m (stojna višina). Za potrebe gradnje jaška smo izkopali gradbeno jamo, ustreznih dimenzij, ter jo seveda predhodno zaščitili. Po izkopu gradbene jame smo izravnali in utrdili spodnjega sloja nosilnega terena. V nadaljevanju smo izdelali betonsko ploščo iz podložnega betona C12/15  v debelini 10 cm, na betonski plošči pa smo zgradili AB jašek iz betona C25/30 z vstopno odprtino in litoželeznim pokrovom.

jasek-2-x-15-x-2-precna-ulica-pri-zd-postojna