Naročnik: Občina Komen

Izvajalec: PIRNAT d.o.o.

V podjetju Pirnat d.o.o. smo pričeli z gradnjo novega športnega igrišča pri podružnični šoli v Štanjelu v sklopu Anton Šibelja- Stjenka v Komnu. Igrišče bo večnamensko in bo opremljeno za rokomet, košarko, odbojko in tenis. Seveda bo igrišče namenjeno tudi za različne šolske dejavnosti in aktivnosti občanov.

Večnamensko igrišče bo narejeno na asfaltni podlagi, ploščad na kateri bosta dve košarkarski igrišči, dve odbojkarski igrišči, eno teniško in eno rokometno igrišče (seveda bodo uporabniki rokometno igrišče lahko uporabljali tudi kot mali nogomet), bo opremljeno s tribuno, ki bo zgrajena ob daljši stranici igrišča.Betonska tribuna bo narejena v stopničasti obliki, ki bo tvorila tri nivoje, stopnišče ki bo povezovalo tri nivoje tribune bo opremljeno z ograjo, ki bo omogočil varen dostop na tribune in sestop s tribun. Poleg tribune bo večnamensko športno igrišče opremljeno še z varovalnimi ograjami in lovilno mrežo.

V sklopu gradnje novega večnamenskega športnega igrišča, bomo zgradili novo ponikovalnico (odvajanje meteornih strešnih voda), novo razsvetljavo za osvetlitev igrišča in parkirišče z dvajsetimi parkirnimi mesti za osebna vozila ter dve parkirni mesti za invalide.

Varnost na večnamenskem športnem igrišču je na prvem mestu, zato bo športna oprema kot so stebri za košarkarske table in nosilci odbojkarske mreže opremljeni z varovalnimi blazinami.

Na uvodni sliki je videno, da sozZemeljskih dela že v polnem teku. Z bagerjem kopljemo v brežino, kjer bodo zgrajene betonske tribune, valjer sproti utrjuje teren na katerem bo asfaltna podlaga večnamenskega igrišča.