Pri gradnji vodovoda za trasi VH Sovič – RO Zalog in Kremenca – Center Postojna, smo pri prečkanju krožnega križišča Titove ceste in Prečne ulice izvedli asfalterska dela pri uvozu in izvozu na parkirišče Zdravstvenega doma Dr. Franca Ambrožiča, Postojna; Ker sta uvoz in izvoz del lokalne ceste je konstrukcija vozišča sestavljena iz kamnite posteljica 0-63 v debelini 30 cm, tamponskega drobljenca TD 22 v debelini 20 cm,  nosilne plasti asfalta AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, ter obrabne plasti asfalta AC 11 surf B50/70,A3 v debelini 3 cm.

Utrjevanje podlage pred vgradnjo nosilne plasti asfalta z vibracijsko ploščo

Utrjevanje podlage pred vgradnjo nosilne plasti asfalta z vibracijsko ploščo

Asfaltiranje Prečne ulice v krožišču s Titovo cesto, v bližini ZD Postojna

Asfaltiranje Prečne ulice v krožišču s Titovo cesto, v bližini ZD Postojna

Asfaltiranje kolesarske steze in pločnika na Prečni ulici, ki poteka vzdolž ZD Postojna

Asfaltiranje kolesarske steze in pločnika na Prečni ulici, ki poteka vzdolž ZD Postojna

Po zaključku gradnje vodovoda na območju zdravstvenega doma smo na novo asfaltirali vse prekopane dele parkirišča , pločnikov in cest

Po zaključku gradnje vodovoda na območju zdravstvenega doma smo na novo asfaltirali vse prekopane dele parkirišča , pločnikov in cest

Obnovljeno vozišče in pločnik s kolesarsko stezo na trasi vodovoda med zdravstvenim domom in Cesto na Kremenco

Obnovljeno vozišče in pločnik s kolesarsko stezo na trasi vodovoda med zdravstvenim domom in Cesto na Kremenco