Obravnavani odsek VH Sovič – RO Zalog poteka pretežno po urbaniziranih površinah pločnikih, kolesarskih stezah in cestah, lokalno pa tudi zelenicah in neutrjenih površinah. Kjer smo med gradnjo vodovoda posegli v zgornji ustroj ceste, smo izvedli gradnjo voziščne konstrukcije skladno z dimenzioniranjem ustroja. Dimenzioniranje ustroja za lokalne ceste je izdelano za odseke prekopov lokalnih cest na mestih, kjer je zgornji ustroj zaključen z asfaltnimi plastmi. Pri dimenzioniranju ustroja cest so projektanti upoštevali vrsto prometa ter faktor ki upošteva povečanje prometa v naslednjih 20-ih letih.

izvoz-omw-titova izvoz-omw-titova-2izvoz-omw-titova-3 izvoz-omw-titova-4

plocmik-titova-1 plocnik-titova-3