Aktualno

Asfalterska dela na odseku VH Sovič – RO Zalog

Obravnavani odsek VH Sovič - RO Zalog poteka pretežno po urbaniziranih površinah pločnikih, kolesarskih stezah in cestah, lokalno pa tudi zelenicah in neutrjenih površinah. Kjer smo med gradnjo vodovoda posegli v zgornji ustroj ceste, smo izvedli gradnjo voziščne...

read more

IGRIŠČE PRI PODRUŽNIČNI ŠOLI V ŠTANJELU

Naročnik: Občina Komen Izvajalec: PIRNAT d.o.o. V podjetju Pirnat d.o.o. smo pričeli z gradnjo novega športnega igrišča pri podružnični šoli v Štanjelu v sklopu Anton Šibelja- Stjenka v Komnu. Igrišče bo večnamensko in bo opremljeno za rokomet, košarko, odbojko in...

read more

Odsek Vodohran Sovič – Regulacijski objekt Zalog

Naročnik: Občina Postojna Izvajalec gradbenih in montažnih del : Pirnat d.o.o. Pred pričetkom gradbenih in montažnih del je bilo potrebno vse naprave in objekte, ki niso vidni, zakoličiti na terenu in zavarovati gradbišče. Vsa dela v bližini teh napeljav opravljamo v...

read more

Vzpostavitev optičnega omrežja

Naročnik:Aerodrom Ljubljana d.o.o. Izvajalec: Pirnat d.o.o. Za Aerodrom Ljubljana pričenjamo z ureditvijo telekomunikacijskega omrežja z enorodovno - single mode optiko. Zgradili bomo glavno komunikacijsko vozlišče v objektu 15 in glavno lokacijsko vozlišče v objektu...

read more

PC Mačkovec – Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice

Naročnik: Občina Postojna Izvajalec: Pirnat d.o.o. Pričenjamo z gradnjo nove pretočne celice Mačkovec s prostornino 150 m3. Nov objekt je projektiran v dvocelični izvedbi, kar bo omogočalo lažje servisiranje in upravljanje z objektom.  Z gradnjo nove pretočne...

read more

TP/K OC Hinje z 20 kV priključnim kablovodom in NN razvodom

Naročnik: Elektro Ljubljana d.d. Izvajalec: Pirnat d.o.o. Za napajanje Obrtne cone Hinje gradimo novo transformatorsko postajo (TP/K), z močjo do 630 kVA. TP/K meri 2,0x2,5m, nadzemne višine 1,9 m, ki je delno vkopana, tako da je cel transformator pod nivojem...

read more

Stopite v kontakt z nami in našli bomo pravo rešitev za vaš projekt