V podjetju Pirnat d.o.o. se pripravljamo na pričetek gradbenih in montažnih del na področju komunalne infrastrukture (kanalizacija, optika in vodovod) v starem jedru Štanjela, montažna dela na vodovodu bo izvedel Kraški vodovod iz Sežane. Kot investitor nastopa Občina Komen, ki bo celotno naložbo plačala iz občinskega proračuna. Z deli bomo pričeli ob koncu meseca maja in jih bomo zaključili predvidoma v mesecu novembru, z izvedbo projekta bomo oskrbeli še zadnje hiše v starem jedru Štanjela. Štanjel bo tako opremljen s kanalizacijo, vodovodom, javno razsvetljavo in optiko ter s tem izboljšal standard življenja tako za svoje prebivalce kot za turiste.V podjetju Pirnat d.o.o. se lahko pohvalimo, da smo v Štanjelu pred dvema letoma zaključili gradnjo prve faze gradnje komunalnega omrežja v starem delu, s katero je popolno komunalno opremo dobilo približno osemdeset odstotkov hiš.