Investitor: Elektro Primorska d.d. Nova gorica

Naročnik: CPK d.d.

Izvajalec: PIRNAT d.o.o.

Na obstoječih jamborih daljnovoda DV 2×110 kV Pivka – Postojna pričenjamo z odstranitvijo starih ozemljil z jamborov št. 18,19, 20 ter 22, za izvedbo teh del izvajamo izkop jarkov za ozemljitev v terenu III-V kategorije, s polaganje pocinkanega valjanca ter izvedbo priključitev na ozemljilne sisteme. Valjanec polagamo pokončno v izkopane jarke dimenzij 0,4 x 0,9 m, pred tem nasujemo v jarek posteljico iz prebrane zemlje v debelini 20 cm ter na katero pokončno položimo valjanec katerega v nadaljevanju prekrijemo z novo plastjo prebrane zemlje v debelini 20 cm.

Izkop jarka za ozemljitev v III-V ktg. zemljine

Izkop jarka za ozemljitev v III-V ktg. zemljine

Dolžina ozemljitvenih trakov na jamborih bo znašala od 35 m do 60 m, dolžina kraka je odvisna od specifične upornosti materiala – zemljine s katero se zasipava valjanec in kanal. Da dosežemo zahtevano upornost zemljine v katerem se nahaja valjanec, ne smemo vgrajevati grušča in kamenja saj ta poslabšata učinkovitost ozemljitvenega valjanca. 

Izkopani kraki jamborjev merijo v dolžino od 25 do 60 m, odvisno od prevodnosti terena.

Izkopani kraki jamborjev merijo v dolžino od 35 do 60 m, odvisno od specifične prevodnosti terena.

Ozemljitveni valjanec se bo priključil na vogalnike jeklenih stebrov posameznega jambora, na tem mestu se ozemljitveni trak zaradi korozije zaščiti s samoskrčno izolacijsko cevjo, ki sega 0,5m v zemljino in 0,5m nad teren. Pri tem projektu je predvidena vgradnja in montaža cca. 970 m valjanca za izvedbo 16 ozemljitvenih krakov na štirih jamborih.