Naročnik: Elektro Ljubljana d.d.

Izvajalec: Pirnat d.o.o.

Za napajanje Obrtne cone Hinje gradimo novo transformatorsko postajo (TP/K), z močjo do 630 kVA. TP/K meri 2,0×2,5m, nadzemne višine 1,9 m, ki je delno vkopana, tako da je cel transformator pod nivojem zemljišča. Ohišje TP je iz aluminijeve legure, ki je v vkopanem delu še dodatno zaščiteno, korito ohišja je neprepustno za tekočine in dovolj veliko da zadrži celotno količino hladilne tekočine, ki bi ob morebitni okvari iztekla iz transformatorja. Temeljni del sega v zemljo in je oljetesne izvedbe.

Izkop jarka dimenzij 0,4m x 0,9m za SN kablovod v skupni dolžini 435m. SN kablovod AXAL-TT 3x95/25mm2 bomo uvlekli po celi trasi v žaščitno cev PVC fi 160mm, ki služi za mehansko zaščito SN kablovoda. Za polaganje optičnega kabla bomo ob kablovodu položili PEHD dvojček PE02 2 x fi 50mm

Izkop jarka dimenzij 0,4m x 0,9m za SN kablovod v skupni dolžini 435m.

SN kablovod AXAL-TT 3×95/25mm2 bomo uvlekli po celi trasi v žaščitno cev PVC fi 160mm, ki služi za mehansko zaščito SN kablovoda. Za polaganje optičnega kabla bomo ob kablovodu položili PEHD dvojček PE02 2 x fi 50mm.

TP Hinje z dvema kabelskima jaškoma za uvod in izvod SN in NN kablov

TP Hinje z dvema kabelskima jaškoma za uvod in izvod SN in NN kablov

Gradbeni del je potekal tako, da smo na dnu gradbene jame vgradili tampon in izdelali betonsko ploščo debeline 20 cm, tako, da je TP v ravnini in stabilna. Jamo okoli TP smo zasuli s prodom, tako da je omogočena boljša drenaža. Na nivoju zemljišča bomo naredili betonsko ploščo debeline 15cm na katero bomo položili plošče iz pranega kulirja. Zaradi lažje izvedbe uvodov in izvodov SN in NN kablov smo ob TP zgradili dva betonska jaška  dimenzij 1,5×1,5×1,7m, ki sta opremljena z dvojnim litoželeznim pokrovom z odstranljivo prečko dimenzij 1,3×0,6m. Med sebj sta jaška povezana z desetimi PVC cevmi fi 110mm.

TP Hinje, dokončanje transformatorske postaje, in ureditev okolice.

TP Hinje, dokončanje transformatorske postaje, in ureditev okolice.

Izvedba priključka na drog, ki je izveden s strani monterjev Kočevje PE Elektra Ljubljana

Izvedba priključka na drog, ki je izveden s strani monterjev Kočevje PE Elektra Ljubljana