Naročnik:Aerodrom Ljubljana d.o.o.

Izvajalec: Pirnat d.o.o.

Za Aerodrom Ljubljana pričenjamo z ureditvijo telekomunikacijskega omrežja z enorodovno – single mode optiko. Zgradili bomo glavno komunikacijsko vozlišče v objektu 15 in glavno lokacijsko vozlišče v objektu 47B. V večini primerov bomo novo ureditev TK izvedli v obstoječih komunikacijskih omarah, na mestih kjer to ni možno pa bomo postavili nove omare. Pri gradnji telekomunikacijskega omrežja bomo uporabljali eno rodovne – single mode optične kable z 12, 24, 48, 96 vlakni. Uporabili jih bomo za izvedbo notranje in zunanje uporabe brez halogena. Optične kable bomo zaključili na optičnih panelih z LC-UPC konektorji skladno z zahtevanimi standardi.

V glavnem komunikacijskem središču bomo preuredili obstoječe komunikacijske omare v obstoječi varni sobi zaradi namestitve novih SM optičnih delilnikov. V lokacijskem vozlišču pa bomo vgradili novo komunikacijsko omaro za namestitev novih optičnih delilnikov. Nova komunikacijska naprave pa se bo iz vozlišča povezala z obstoječim UPS razdelilnikom. Izvedli bomo tudi novo električno napajanje obstoječega komunikacijskega vozlišča.

V nadaljevanju izvedbe projekta bo sledil še opis del na področju izvedbe telekomunikacijskih instalacij v objektih ter izvedbe telekomunikacijskih instalacij med objekti.