Investitor: Občina Postojna

Naročnik: CPK d.d., Koper

Gradnja kanalizacije v Kazarjah zajema skupno dolžino 410 m1 komunalne kanalizacije, 340 m1 meteorne kanalizacije ter 212 m1 kabelske kanalizacije. Izvedlo se bo tudi asfaltiranje z vgradnjo asfalta v skupni površini 620 m2.

Polaganje PVC UKC SN8 kanalizacijskih cevi dim. od fi 125 mm do fi 315 mm na betonsko podlago iz betona C10/15 v debelini 10 cm, s polnim obbetoniranjem cevi. Izveden je priključek na že obstoječi jašek (stik z jaškom je zatesnjen z gumi tesnilom).

Polaganje PVC UKC SN8 kanalizacijskih cevi dim. od fi 125 mm do fi 315 mm na betonsko podlago iz betona C10/15 v debelini 10 cm, s polnim obbetoniranjem cevi. Izveden je priključek na že obstoječi jašek (stik z jaškom je zatesnjen z gumi tesnilom).