Gradnja vodovoda v občini Komen

REFERENCE

Projekt: Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa – gradnja primarnega in sekundarnega omrežja v Občini Komen I. faza
Naročnik: Občina Komen


Podrobnosti projekta

1. RAZTEŽILNIK ZAGRAJEC
Raztežilnik Zagrajec služi za zniževanja tlaka v vodovodnem sistemu.
Dimenzije: 6,8 x 4,5 x 5,3 m
Prostornina: 30 m3
Fasada: Vidni del fasade je obdelan z lokalnim Kraškim rezanim kamnom debeline 2-3 cm.
Elektro instalacije: V podjetju Pirnat smo izvedli tudi komplet elektro-instalacijska dela vezana na samooskrbo raztežilnika z električno energijo, ki jo omogoča otočni fotonapetostni sistem proizvajalca Bisol. V sklopu elektro-instalacij smo izvedli tudi daljinsko krmiljenje v sodelovanju s Hidria Inženiring d.o.o. ter Projekti IP d.o.o.
ODCEP ZA RAZTEŽILNIK ZAGRAJEC:
V podjetju Pirnat smo v sodelovanju s Kraškim Vodovodom zgradili odcep, ki je dolg 220 m in ga tvorijo duktilne cevi DN 100

2. VODOHRAN IN ČRPALIŠČE ŠTANJEL ter HIDROPOSTAJA ŠTANJEL
Vodohran / črpališče Štanjel služi za oskrbo Štanjela in njegove širše okolice s sanitarno pitno vodo.
Dimenzije: 10,5 x 6,8 x 5 m
Prostornina: 120 m3
Fasada: Vidni del fasade je obdelan z lokalnim Kraškim kamnom debeline 10-15 cm, na krono zidu pa smo položili kamnite plošče iz rezanega kamna širine 50 cm debeline 3-5 cm.
Elektro instalacije: V podjetju Pirnat smo izvedli tudi komplet elektro-instalacijska dela za napajanje objekta z elektriko ter dela vezana na daljinsko krmiljenje v sodelovanju s Hidria Inženiring d.o.o. ter Projekti IP d.o.o.

Vodohran Štanjel / Črpališče Štnajel
Betoniranje spodnje plošče z vodotesnim betonom. Zaradi nedostopnega terena do gradbišča, smo bili v podjetju Pirnat primorani na sami lokaciji pripraviti ustrezno mešanico komponent za izdelavo vodotesnega betona.
Priprava notranjega dela stene opaža, pred nadaljevanjem vezanja armature za stene vodohrana.
Po končanih betonskih delih in zaščiti objekta s hidroizolacijo in slednje še s styrodurjem FIBRAN XPS 500 ter čepasto folijo je sledil zasip objekta z gramozom in materialom od izkopa, naknadno smo dodali še humus in izvedli ozelenitev s travnim semenom.
V podjetju Pirnat smo z debeloslojnim polimernim premazom Hidrostop VH obdelali dno, strop in stene vodnih celic.
V merilni celici smo izvedli tlak z nedrsečim epoksi premazom ter pobelili stene z zaščitno barvo za beton, ki je odporna na vodo.
V podjetju Pirnat smo vse fazonske kose in kovinske elemente, ki potekajo skozi stene vzidali vodotesno.

3. RAZTEŽILNIK RUBIJE – SVETO – ODCEP ZA PRESERJE
Dolžina vodovod: 1620 m;
Cevi: DN 125;

4. ODCEP ZA PRESERJE – IVANJI GRAD
Dolžina vodovod: 1860 m;
Cevi: DN 100;
V podjetju Pirnat uporabljamo za izkop v IV, V in VI ktg. zemljine freze, ki nam omogočajo kvalitetno in hitro izvedbo izkopa. S to tehnologijo opravimo minimalni poseg v okolju kjer delujemo. Izkop za vodovodni jašek in kanala za vodovod dimenzije DN 100.
Po končanih gradbenih in montažnih delih smo izvedli asfalterska dela na občinski cesti.

5. RO SVETO
Dolžina vodovod: 70 m;
Cevi: DN 80;

6. KOMEN – VOLČJI GRAD
Dolžina vodovod: 1850 m;
Cevi: DN 150;

7. NADROŽICA – GORJANSKO
Dolžina vodovod: 1600 m;
Cevi: DN 125;

8. RO VOLČJI GRAD
Dolžina vodovod: 90 m;
Cevi: DN 80;

9. RO GORJANSKO
Dolžina vodovod: 480 m;
Cevi: DN 80;

 

 

Stopite v kontakt z nami in našli bomo pravo rešitev za vaš projekt