Centralna čistilna naprava Kungota

REFERENCE

Projekt: Kanalizacija in čistilna naprava Zgornja Kungota
Naročnik: Občina Zgornja Kungota


Stopite v kontakt z nami in našli bomo pravo rešitev za vaš projekt